Upis nekretnine u katastar nepokretnosti

22/05/2023 / Beocity Nekretnine / Pravni saveti / 0 komentara

22/05/2023

Objašnjenja i uputstva data su za neke tipične i opšte slučajeve, i primenjiva su samo u područjima gde je izrađen katastar nepokretnosti kao osnovna i javna evidencija o nepokretnostima i pravima na njima

1) proveriti i utvrditi status nepokretnosti u katastru

Mogućnosti...


Neuknjižena kvadratura nepokretnosti

22/05/2023 / Beocity Nekretnine / Pravni saveti / 0 komentara

22/05/2023

Postoje situacije da je nepokretnost koju prodavac želi da proda upisana u katastru nepokretnosti, ali da nije upisana ni građevinska ni korisna površina, odnosno da je kao površina nepokretnosti upisano 0m².

U slučajevima kada kupac sredstva za kupovinu obezbeđuje iz sopstvenih sredstava ne postoji...